Koordynator techniczno – handlowy :

Teofil Szuba
600 962 134
teofil.szuba@mira.pl