Koordynator techniczno – handlowy :

Grzegorz Loranty
604 139 918
grzegorz.loranty@mira.pl