Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mira Polska Sp. z o.o.  z siedzibą Ĺťorach 44-240, ul. Boczna 8, info@mira.pl, tel 32 7560031
  2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przedstawiania Państwu oferty handlowej, jak również w celu realizacji zawartej umowy i prowadzenia korespondencji handlowej.
  3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, realizacji zamówień, przesłania przygotowanej oferty.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom tj. firmom spedycyjnym, kurierom w celach realizacji dostaw.
  5. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych oraz prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Kontakt – UODO
  6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Dane będą przechowywane przez administratora na czas niezbędny w celach kontynuacji współpracy, realizacji zamówień.
  8. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: info@mira.pl