Bazująca na cemencie, niskoalkaliczna masa szpachlowa z dodatkiem płukanego piasku kwarcowego. Bez ryzyka wykwitów i wystąpienia reakcji alkaliczno-krzemianowej. Do szpachlowania poziomego, reperacji i budowania spadku na powierzchniach obciążonych wilgocią. Można stosować jako warstwę ostateczną na powierzchniach umiarkowanie użytkowanych.
Odpowiednia do napraw i wygładzania niecek basenów pływackich, na zewnątrz tarasów i balkonów oraz do powierzchni przemysłowych.