Suche mieszanki zawierają cement i inne lotne/pylące drobne cząstki. Unoszą się one w powietrzu podczas opróżniania i usuwania opakowań, oraz mieszania produktów z wodą. Obecność pyłu w powietrzu powoduje, że środowisko pracy jest brudne i nieprzyjemne. Większość zapraw klejowych i mas podłogowych mira produkowanych jest w technologii „low dust” co oznacza, że gotowy produkt ma zredukowane pylenie. Wszystkie produkty mira z redukcją pylenia są wyraĹşnie oznakowane znakiem „low dust”.